Czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni

Budując dom na pewnym etapie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania?

Plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, w którym określa się to, czy określona zabudowa na danym terenie jest dopuszczalna i jakie warunki musi spełnić. Reguluje on takie kwestie, jak:

  • kwestie związane z przeznaczeniem gruntów (pod zabudowę jednorodzinną, działalność przemysłową lub usługową),
  • minimalna wielkość działki budowlanej,
  • część, która może zostać zabudowana,
  • rodzaj budynków (wolnostojące, zabudowa bliźniacza lub szeregowa),
  • Okna są niezwykle szerokość elewacji frontowej oraz rozwiązanie problemu mediów.

O czym informuje miejscowy plan zagospodarowania?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego informuje inwestora o tym, czy na danej działce możesz wybudować dom, jakie pokrycie będzie mógł mieć dach i o jakim kącie nachylenia. Z planu miejscowego dowiesz się również, czy wokół Twojego przyszłego domu powstanie w przyszłości centrum handlowe, czy będzie przebiegać droga, jaki rodzaj zabudowy oraz kształt domu jest dopuszczalny na danym terenie. Wyrys z MPZP zdobędziesz w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub na stronie internetowej urzędu lub gminy.

Działka nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego

O ile w przypadku działki objętej wspomnianym planem sytuacji jest prosta, o tyle w przypadku, gdy tak nie jest, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Musimy wtedy wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w której będą ujęte przedstawione powyżej wymagania. Niestety, taka procedura jest czasochłonna – na wydanie decyzji możemy czekać nawet kilka miesięcy. Stosunkowo łatwiej można uzyskać pozwolenie na budowę domu, jeśli działka, którą zamierzamy kupić, sąsiaduje z inną, już zabudowaną.