Jak sprawdzić stan prawny działki?

Stan prawny działki określany jest jako ogól praw z nią związanych. Z tego też względu sprawdzenie go przed zakupem nieruchomości jest niezwykle ważnym elementem procesu zakupu. Jakie są zatem możliwości wykonania tej czynności? Odpowiedzi znajdują się poniżej.

Sprawdź w księdze wieczystej

Badanie stanu prawnego nieruchomości najlepiej i najprościej zacząć od przeanalizowania księgi wieczystej nieruchomości. Potrzebujemy do tego numeru danej księgi. Taką informację uzyskamy od właściciela mieszkania, które rozważamy zakupić. Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny i znając numer możemy ją sprawdzić, nie wychodząc z domu, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w części dotyczącej elektronicznych ksiąg wieczystych – https://ekw.ms.gov.pl.

Sprawdź ewidencję gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków to, obok ksiąg wieczystych, podstawowe źródło informacji o nieruchomościach. Według ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez starostów. Zakłada się ją i prowadzi w systemie informatycznym.

Przyjrzyj się miejscowemu planowi zagospodarowania

Kupując nieruchomość, szczególnie gruntową, należy sprawdzić, na jakie cele interesująca nas nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie miejscowym można odnaleźć informacje jaka zabudowa jest dopuszczalna na interesującej nas działce oraz w sąsiedztwie. Możemy też dowiedzieć się, czy w okolicy dopuszczone są inwestycje o uciążliwym charakterze, np. stacja benzynowa czy droga szybkiego ruchu.

Jeśli dla interesującego nas obszaru nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania, wtedy trzeba się starać o uzyskanie warunków zabudowy, z których dowiemy się, w jaki sposób będziemy mogli zagospodarować działkę i jakiej wielkości budynek można zbudować.

Informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego możemy uzyskać w urzędzie gminy. Coraz częściej zamieszczane są one na stronach internetowych miasta lub gminy. Wgląd do nich ma każdy, bez względu na interes prawny, a o warunki zabudowy możemy wystąpić nawet jeśli jeszcze nie jesteśmy właścicielem działki.