Czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni

Budując dom na pewnym etapie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania?

Plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, w którym określa się to, czy określona zabudowa na danym terenie jest dopuszczalna i jakie warunki musi spełnić. Reguluje on takie kwestie, jak:

 • kwestie związane z przeznaczeniem gruntów (pod zabudowę jednorodzinną, działalność przemysłową lub usługową),
 • minimalna wielkość działki budowlanej,
 • część, która może zostać zabudowana,
 • rodzaj budynków (wolnostojące, zabudowa bliźniacza lub szeregowa),
 • Okna są niezwykle szerokość elewacji frontowej oraz rozwiązanie problemu mediów.

O czym informuje miejscowy plan zagospodarowania?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego informuje inwestora o tym, czy na danej działce możesz wybudować dom, jakie pokrycie będzie mógł mieć dach i o jakim kącie nachylenia. Z planu miejscowego dowiesz się również, czy wokół Twojego przyszłego domu powstanie w przyszłości centrum handlowe, czy będzie przebiegać droga, jaki rodzaj zabudowy oraz kształt domu jest dopuszczalny na danym terenie. Wyrys z MPZP zdobędziesz w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub na stronie internetowej urzędu lub gminy.

Działka nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego

O ile w przypadku działki objętej wspomnianym planem sytuacji jest prosta, o tyle w przypadku, gdy tak nie jest, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Musimy wtedy wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w której będą ujęte przedstawione powyżej wymagania. Niestety, taka procedura jest czasochłonna – na wydanie decyzji możemy czekać nawet kilka miesięcy. Stosunkowo łatwiej można uzyskać pozwolenie na budowę domu, jeśli działka, którą zamierzamy kupić, sąsiaduje z inną, już zabudowaną.

Dokumenty potrzebne do pozwolenia na budowę domu

Jeśli planujesz budowę domu, zapewne wiesz, że droga od planu do postawienia fundamentów jest jeszcze długa. Wiąże się ona z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Jakich? Odpowiedzi udzielę w tym artykule.

Regulacje dotyczące dokumentów potrzebnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę zawarte są w art. 33 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym pozwolenie na budowę wydaje się po wniesieniu przez inwestora stosownego wniosku. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami, które są wymagane na podstawie przepisów szczególnych oraz odpowiedniego zaświadczenia;
 • oświadczenie o tym, że inwestor posiada wyłączne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję dotyczącą warunków zabudowy oraz planu zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • aktualne zaświadczenia dotyczące przynależności autorów projektu do właściwych izb samorządów zawodowych aktualne na dzień sporządzenia projektu;
 • oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi (dołączone do projektu budowlanego);
 • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego budynku przygotowaną przez projektanta i dołączoną do projektu budowlanego;
 • specjalistyczne opinie dotyczące projektów budowlanych, które zawierają nowe, nie sprawdzone rozwiązania techniczne i nie mające odpowiedników w przepisach prawa i Polskich Normach lub obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników;
 • znaki opłaty skarbowej.

Jak widać więc, dokumentów jest całkiem sporo. Niemniej jednak gra jest niewątpliwie warta świeczki! Z pewnością warto więc zastanowić się, czy własny kąt nie jest tego wart!

Kiedy najlepiej rozpocząć budowę domu?

Budowa domu zawsze jest ogromnym przedsięwzięciem. Oprócz wszystkich zasad i formalności, do jakich trzeba się stosować, konieczne jest również podjęcie decyzji dotyczącej czasu rozpoczęcia.

Zasadniczo prace budowlane można prowadzić bez względu na porę roku. Trzeba jednak uświadomić sobie, że niekorzystne warunki atmosferyczne, które najczęściej panują zimą (minusowe temperatury, opady śniegu, deszczu, mgły), nie tylko utrudniają, ale wręcz uniemożliwiają wykonanie niektórych prac. Często istotnie podnoszą również koszty budowy, ponieważ nakładają konieczność kupna droższych materiałów. Pojawia się także ryzyko błędów ekipy budowlanej, które nie zawsze udaje się później naprawić.

W Polsce z budową domu najlepiej ruszyć na wiosnę. Dokładny czas rozpoczęcia prac musi być jednak uzależniony nie tylko od warunków pogodowych (czy zima ustąpiła miejsca wiośnie), ale również od stanu gruntów na danym terenie. W niektórych miejscach po ustaniu zimy trzeba odczekać nawet kilkanaście tygodni aż grunt obeschnie i przestanie być grząski. Wkroczenie na podmoknięty teren z ciężkim sprzętem może skończyć się unieruchomieniem maszyn.

Większość specjalistów z zakresu budownictwa uważa, że bezpiecznym terminem jest druga połowa marca. Prawdopodobieństwo dużych mrozów jest już niewielkie. Dodatkowo dzień staje się coraz dłuższy, co pozwala na kilkunastogodzinną pracę ekipy budowlanej. Nie ma również konieczności stosowania sztucznego oświetlenia, które zwiększa koszta budowy.

Czy warunki pogodowe wpływają na proces budowy?

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na naszą pracę jest temperatura. Najbardziej bezpieczna jest temperatura niespadająca poniżej pięciu stopni. Jeśli spadnie ona poniżej tej wartości, wówczas wydłuża się czas twardnienia cementu oraz pojawia się ryzyko zamarznięcia wody w przygotowanej mieszance. Zmniejsza to wytrzymałość betonu, w konsekwencji czego błyskawicznie zaczyna on pękać. Możliwe jest prowadzenie prac budowlanych z cementem do temperatury sięgającej ośmiu stopni poniżej zera, ale tylko wtedy, kiedy zastosowane zostaną preparaty o działaniu przeciwmrozowym.

Jak sprawdzić stan prawny działki?

Stan prawny działki określany jest jako ogól praw z nią związanych. Z tego też względu sprawdzenie go przed zakupem nieruchomości jest niezwykle ważnym elementem procesu zakupu. Jakie są zatem możliwości wykonania tej czynności? Odpowiedzi znajdują się poniżej.

Sprawdź w księdze wieczystej

Badanie stanu prawnego nieruchomości najlepiej i najprościej zacząć od przeanalizowania księgi wieczystej nieruchomości. Potrzebujemy do tego numeru danej księgi. Taką informację uzyskamy od właściciela mieszkania, które rozważamy zakupić. Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny i znając numer możemy ją sprawdzić, nie wychodząc z domu, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w części dotyczącej elektronicznych ksiąg wieczystych – https://ekw.ms.gov.pl.

Sprawdź ewidencję gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków to, obok ksiąg wieczystych, podstawowe źródło informacji o nieruchomościach. Według ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez starostów. Zakłada się ją i prowadzi w systemie informatycznym.

Przyjrzyj się miejscowemu planowi zagospodarowania

Kupując nieruchomość, szczególnie gruntową, należy sprawdzić, na jakie cele interesująca nas nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie miejscowym można odnaleźć informacje jaka zabudowa jest dopuszczalna na interesującej nas działce oraz w sąsiedztwie. Możemy też dowiedzieć się, czy w okolicy dopuszczone są inwestycje o uciążliwym charakterze, np. stacja benzynowa czy droga szybkiego ruchu.

Jeśli dla interesującego nas obszaru nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania, wtedy trzeba się starać o uzyskanie warunków zabudowy, z których dowiemy się, w jaki sposób będziemy mogli zagospodarować działkę i jakiej wielkości budynek można zbudować.

Informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego możemy uzyskać w urzędzie gminy. Coraz częściej zamieszczane są one na stronach internetowych miasta lub gminy. Wgląd do nich ma każdy, bez względu na interes prawny, a o warunki zabudowy możemy wystąpić nawet jeśli jeszcze nie jesteśmy właścicielem działki.

Zdrowie i czyste powietrze w domu – jak to zrobić?

Okres jesienno-zimowy zdecydowanie bardziej sprzyja przebywaniu w domu, niż wychodzeniu na zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że przez cały rok potrzebujemy świeżego powietrza! A o to zdecydowanie trudniej w zamkniętym pomieszczeniu. Co można zrobić w tej sytuacji?

Liczne instytucje naukowe przeprowadziły badanie, które wykazały, że zagrożenia występujące w wielu naszych mieszkaniach mogą być groźniejsze niż te, które występują na ulicach miast. SW naszym mieszkaniu, oprócz groźnych pyłów PM2,5 i PM10 przedostających się z ulicy, znajdują się bakterie, roztocza i inne substancje ulatniające się z mebli, tworzyw sztucznych czy farb.

Dopuszczalny poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 wynosi 40 ug/m3, a dla PM2,5 – 25 ug/m3. Jednak przebywając zimą w naszych mieszkaniach niejednokrotnie oddychamy powietrzem, niemal dwukrotnie bardziej zanieczyszczonym niż na zewnątrz! Zanieczyszczenia te można jednak wyeliminować wykorzystują do tego celu powszechnie dostępne środki.

Jak oczyścić powietrze?

Najprostszy sposób na uzyskanie czystego powietrza zna tak naprawdę każdy z nas. Chodzi o… częste wietrzenie oraz zapewnienie prawidłowej wentylacji! Jednak nowoczesne rozwiązania pozwalają na zastosowanie nawiewników w oknach. Ich zamontowanie pozwala na kontrolowany napływ powietrza oraz wyciągi wymuszające jego obieg. W szczególności dotyczy to kuchni i łazienki.

Oprócz tego na rynku dostępny jest szereg urządzeń filtrujących, wyposażonych w filtr HEPA. Jeśli natomiast wolisz stosować naturalne rozwiązania, warto zainwestować w rośliny (np. bluszcz, lipka, paproć, dieffenbachia, fikus). Są one naturalnym sposobem na nawilżenie i odświeżenie powietrza.

Prawidłowa wilgotność powietrza w domu jest niezwykle ważna. Szczególnie to odczuwamy w zimie, w okresie grzewczym. Wilgotność powietrza wynosi wówczas poniżej 30%. Efektem tego jest niejednokrotnie łzawienie oczu, pieczenie skóry, a nawet częstsze infekcje. W takiej sytuacji często nie wystarczają domowe sposoby, takie, jak mokre ręczniki na kaloryferach czy pranie w sypialni.